Antiwitwaswetgeving

De antiwitwaswetgeving

In het kader van de preventieve antiwitwaswetgeving zijn wij als accountant onderworpen aan een cliëntenacceptatiebeleid. Concreet wil dit zeggen dat wij onderstaande wettelijke formaliteiten dienen te vervullen. Deze formaliteiten zijn niet alleen een wettelijke verplichting, maar tevens een voordeel voor ons als accountantskantoor en voor u als klant. Op deze manier kunnen wij als kantoor uw gegevens zorgvuldig bijhouden. Een voordeel voor u als klant is dat u geïnformeerd bent over de prestaties die wij voor u zullen verrichten en wat dit alles zal kosten. U komt dus niet voor verrassingen te staan.

De hieronder vermelde documenten zullen u bezorgd worden op het moment dat u beslist klant te worden:

  • Identificatie cliënt: een fiche met uw coördinaten en deze van uw zaak.
  • Opdrachtbrief waarin de prestaties bepaald worden die voor u zullen uitgevoerd worden en 
op welke tijdstippen/periodes.
  • Opdrachtbrief waarin de erelonen worden bepaald.
  • Volmacht waarin u ons volmacht geeft in uw naam formaliteiten te vervullen bij de KBO, het 
Belgisch Staatsblad en de BTW-en belastingadministratie.

    • Digitale volmacht Tax-on-Web:
      Onze tarieven worden bepaald in functie van de prestaties die wij voor de klant leveren. Voor de tarifering baseren wij ons op de huidige tarieven bepaald door het beroepsinstituut voor accountants. De tarieven die voor uw dossier van toepassing zijn, zullen worden bepaald in een opdrachtbrief.